Tasgau Dysgu o Bell Tymor y Gwanwyn 2021 Dyma'r clipiau fideo i gyd-fynd gyda'r pecyn dysgu 8/2/21-12/2/21 Clip 1 https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Huntley…

Google Meet Dyma gyfarwyddiadau ar y linc yma i ddisgyblion a rhieni ar sut i ddefnyddio Google meet ar Google For Education. https://www.j2e.com/cefneithin-cp/…

Google Meet Dyma gyfarwyddiadau ar y linc yma i ddisgyblion a rhieni ar sut i ddefnyddio Google meet ar Google For Education. https://www.j2e.com/cefneithin-cp/…

Google Meet Dyma gyfarwyddiadau ar y linc yma i ddisgyblion a rhieni ar sut i ddefnyddio Google meet ar Google For Education. https://www.j2e.com/cefneithin-cp/…