Mr A Morton - Cynrychiolydd y Rhieni (Cadeirydd y Llywodraethwyr)

Mr J Perry - Cynrychiolydd y Gymuned (Is-gadeirydd y Llywodraethwyr)

Mr S Martin - Cynrychiolydd y Gymuned (Cyfrifoldeb dros Ddiogelu)

Mr J Mathews - Cynrychiolydd yr Awdurdol Lleol

Mrs J Price  - Cynrychiolydd yr Awdurdol Lleol

Miss S Griffiths - Cynrychiolydd y Rhieni

Mrs B Owen - Y Pennaeth

Miss C Huntley - Cynrychiolydd staff yr ysgol.