Y Pennaeth  - Mrs B Owen (Swyddog Diogelu)

 IMG 0455

 

Athrawon Y Cyfnod Sylfaen

 

Meithrin a'r Derbyn  - Miss C Huntley

(Swyddog Diogelu yn absenoldeb y Pennaeth)

IMG 1096

Blwyddyn 1 a 2  - Miss L Collins

IMG 1614 

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn 3 a 4 - Miss A Sturrock

IMG 1094

 

Blwyddyn 5 a 6 - Mrs C Richards

IMG 1083

 Staff Cynorthwyol

HLTA (Sesiynau CPA) - Mrs C Jones

Cynorthwywyr Dosbarth -

Mrs K Davies

Mrs A Plaice

Mr S Davies

Miss E Collins

 IMG 1089

 

Swyddog Gweinyddol - Mrs M Jenkins

Gofalwr - Mr M Palmer

Glanhawraig  - Ms S Watt

Goruwchwylwraig Amser Cinio - Ms L Williams

Staff y gegin - Ms Wiggall and Mrs G Williams