Links

Mae'r Rhyngrwyd yn dod yn arf pwysig a ddefnyddir mewn addysg. Mae plant yn aml yn elwa o wefannau addysgol i hwyluso eu dysgu ar draws y cwricwlwm.

Manteisiwch ar y cyfle i archwilio rhai o'r adnoddau cyffrous a amlygwyd yn yr adran hon o'n gwefan.

 

Dyma gyfarwyddiadau ar y linc yma i ddisgyblion a rhieni ar sut i ddefnyddio Google meet ar Google For Education.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Mrs+Richards/Cyfarwyddiadau+i+ddisgyblion+a+rhieni+ar+sut+i+ddefnyddio+Google+Meet+ar+Google+for+Education/ 

Anchor test