Healthy School

Mae Ysgol Gynradd Cefneithin yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin. Ein nod yma yn Ysgol Gynradd Cefneithin yw i arwain ein disgyblion i fod yn:-

 • Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
 • Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • Gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith

Mae yna saith egwyddor rydym ni fel ysgol gyfan yn canolbwyntio arno –

 1. Bwyd a Ffitrwydd
 2. Iechyd a Lles
 3. Hylendid
 4. Addysg Rhyw a Pherthnasoedd
 5. Diogelwch
 6. Amgylchedd
 7. Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau

Rydym wedi derbyn ein 5 cam Ysgolion Iach ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at – Gwobr Safon Cenedlaethol.

Gweler gwybodaeth pellach am ynysiad plant sydd gyda salwch yn y linc isod: –

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/All%20Wales%20Infection%20

Prevention%20and%20Control%20Guidance%20for%20Educational%20Settings_FINALMay%202017x.pdf

Am fanylion pellach ar fwyd a ffitrwydd porwch trwy’r wefannau isod rydym ni eu defnyddio.

Llinellau cymorth i blant oed Cynradd/Support Lines for Primary aged Pupils’:
1: Within the COVID-19 file and
2: Within the Mental & Emotional Health & Well-being File and then the Pupils’ Mental & Emotional Health file.
Alternatively, please click on the links provided below:

https://hwb.gov.wales/networks/3126ca30-7791-4f7a-bda2-7655bc75f0c2/files/a8291f09-f8c5-4092-abf7-44f51172fc2b

https://hwb.gov.wales/networks/3126ca30-7791-4f7a-bda2-7655bc75f0c2/files/876d02e7-f9f9-459b-a8e8-0e2777d819a7

Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc

https://www.diabetes.org.uk/in_your_area/wales/campaigning/know-type-1—wales

Dyma fideo ar y wefan isod yn dangos y camau nesaf wrth baratoi i ddychwelyd i’r ysgol ar y 29/6/20.

https://www.j2e.com/cefneithin-cp/Miss+Davies/Dychwelyd+yn+n%C3%B4l+i%E2%80%99r+Ysgol/

Gofynnwn yn garedig i chi gymryd rhan yn yr arolwg adborth isod.

https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg

Her Miliwn Munudau Actif Chwefror 1/2/21-28/2/21

Dyma’r ddolen i chi lenwi’r arolwg ar ôl i chi gwblhau’r gweithgaredd:

https://app.upshot.org.uk/survey/a876f989/621/17549bca/

Ewch i’r wefan yma i weld y gweithgareddau:

https://www.actif.cymru/chwaraeon-cymunedol/plant-a-phobl-ifanc/her-ysgolion-actif/#Activity

Hylendid – Dogfennau Defnyddiol:

Canllaw ar Atal a Rheoli Heintiau Cymru/ Infection, Prevention & Control Guidance

All Wales Infection Prevention and Control Guidance for Educational Settings_FINALMay 2017x.pdf 

Quick Reference Guide – Infection Prevention and Control

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/exclusion-period-for-common-infections-january-2022-english/

E-bug –

 http://www.e-bug.eu/

Food Standards Agency (Hylendid Bwyd)

https://www.food.gov.uk/

https://www.food.gov.uk/cy

https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

https://www.food.gov.uk/food-safety

Sneezesafe – 

https://www.sneezesafe.com.au/parents/

https://www.sneezesafe.com.au/kids/

Carex – 

https://www.carex.co.uk/

https://www.carex.co.uk/hand-hygiene

https://www.carex.co.uk/kids-zone

Llau-pen / Headlice –

https://www.nhs.uk/conditions/head-lice-and-nits/

 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43732

 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44189

Flu:                             

https://www.nhs.uk/conditions/flu/

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/10-myths-about-flu-and-the-flu-vaccine/

 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/96906

Cynllun Gwên / Design to Smile –

 https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/welcome/

Dental Buddy / Oral Health Foundation – 

https://www.dentalhealth.org/dentalbuddy

Bwyd a FfitrwyddDogfennau defnyddiol

Food Standards Agency (Hylendid Bwyd)

https://www.food.gov.uk/

https://www.food.gov.uk/cy

https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

https://www.food.gov.uk/food-safety

Newid am Oes / Change4Life

https://www.nhs.uk/change4life

Food a Fact of Life

http://www.foodafactoflife.org.uk/

Information on Healthy Lunchboxes

https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2019-02/healthy-lunchboxes-leaflet.pdf

Information on Free School Meals.